Planter

Her finner du oversikt over plantene på Tjennbakken. Vi har delt plantene opp i to kategorier, en for ville planter og en for planter som dyrkes på gården. Disse sidene blir under konstant oppdatering ettersom vi planter flere planter, finner nye planter i terrenget på gården eller finner ny og spennende info om eksisterende planter. Vi prøver å skrive så godt vi kan om hver plante men det er stort sett de norske plantene som vi finner mest informasjon om. Har du noe å tilføre så er det bare å legge til en kommentar.

Velg en av kategoriene nedenfor:

Vi er også i gang med å lage et kart over alle de forskjellige plantene på gården. Oppsettet av kartet er ikke ferdig ennå, men vi velger å legge det ut for det. Det blir nok ikke før neste sommer at vi kommer skikkelig i gang med kartet. Meningen er å kunne presentere en oversikt over det meste av ville- og dyrkede planter på Tjennbakken.